O spoločnosti

                 Korenie firmy GOSDROB Family siahajú 1984 roku, v ktorom na základe skúsenosti a vedomosti spolumajiteľov bola zriadená  firma GOSPODARSTWO DROBIARSKIE Marek i Renata Poremba. Tato firma bola a je rodinnou firmou, ktorá sa zaoberá chovom a predajom moriakov.  

                 Firma  GOSDROB Family Sp. z o. o. Sp. k. vznikla 1. januára 2013 r. a je pokračovaním podnikateľskej činnosti vedenej pod názvom GOSPODARSTWO DROBIARSKIE Renata Poremba Ubojnia Drobiu, ktorá bola ukončená 31.12.2012 r. a ako zriadený podnik GOSDPODARSTWO DROBIARSKE Renata Poremba, bolo vložené ako vklad v  GOSDROB Family Sp. z o.o.  Sp. k. 

GOSDROB Family zastopa uprava, ki jo sestavljajo:

PREDSEDA
PREDSTAVENSTVA

MSc. Marek Poremba

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA

M.Sc. Renata Poremba

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA

MSc. Jakub Poremba

Firma vede podnikateľskú činnosť v následujúcich miestách:

  • Nowym Sączu, ul. Chopina 6A, kde je umiestnené hlavné sídlo firmy, závod delenia mäsa, veľkosklad
  • Nowym Sączu, ul. Sobieskiego 9, kde je umiestnená Predajňa č. 1
  • Nowym Sączu, ul. Chopina 8A, kde je umiestnená Predajňa č.  2
  • Bielance 61 obec Szymbark, kde je umiestnený bitúnok, delenie mäsa a chov hydiny

 

V našom sortimente ponúkame Vám:

  1. MORČACIE MÄSO – delene a morčacie jatočné telá.
  2. CHICKEN MEAT – in the elements and whole chicken carcasses.
  3. COLD MEATS produced in cooperation with consumers of our meat.

 

Závod má 30 vlastných dopravných prostriedkov, prispôsobených k preprave potravin.

Jatočná kapacita firmy je 500 000 kg hydiny za mesiac.

Hodnota predaja firmy za rok je približne 11 000 000 Eur.

 

Za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti a kvality firmy na trhu, naša firma zaviedla a používa od mája 2018 roku, systém riadenia bezpečnosti potravín podľa normy PN-EN ISO 22000:2006 v oblasti: delenie hydiny.
V máji 2021 bol systém aktualizovaný podľa požiadaviek normy PN-EN ISO 22000: 2018-08.

 

 

 

GOSDROB FAMILY SP. Z O.O. SP. K.

je SPOL’AHLIVÁ FIRMA a

FIRMA, KTORÁ SI CENÍ KVALITU SVOJICH SLUŽIEB