Polityka jakości

Obok oczywistego celu jakim jest rozwój przedsiębiorstwa i osiąganie zysku, spółka GOSDROB Family, stawia sobie za cel produkcję wyrobów, które będą spełniać wymogi bezpiecznej i zdrowej żywności, a jednocześnie zaspokajać coraz wyższe wymagania Klientów.

Cel firmy pragniemy osiągnąć głównie przez:

  • stosowanie systemu HACCP do identyfikowania zagrożeń zdrowotnych i minimalizowania ich wystąpienia. Metoda ta zapewnia panowanie nad zagrożeniami pojawiającymi się podczas produkcji
    i służy lepszej jej organizacji, by oferowane wyroby były dobrej jakości zdrowotnej,
  • zapewnienie odpowiedniego środowiska realizacji produktów – pomieszczenia, wyposażenie, sprzęt,
  • zapewnienie świadomego swojej odpowiedzialności i uprawnień oraz odpowiednio przeszkolonego personelu


Deklarujemy, że opracowany i wdrożony system HACCP jest zgodny z zasadami określonymi w Codex Alimentarius z 1993 r.
Do realizacji celów Polityki HACCP firma nasza stosuje procedury zgodne  z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)

W związku z modernizacją obiektów w Bielance i w Nowym Sączu ze środków Unii Europejskiej oraz aby podnieść konkurencyjność i jakość firmy na rynku przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 22000 : 2006 w zakresach:

  • w Bielance – Ubój i rozbiór drobiu
  • w Nowym Sączu – Rozbiór tuszek drobiowych

UBOJNIA DROBIU
BIELANKA

ZAKŁAD ROZBIORU DROBIU
NOWY SĄCZ